םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוהמא~ישאר    
   

שבדה תרעי הת
תכרעמ

,זופת חוחינב שבדה תרעי התל ןוכתמ
םימושג םימיל םחנמ ןרופיצו ענענ
דחוימב
םימושג םימיל םחנמ ןרופיצו ענענ ,זופת חוחינב שבדה תרעי התל ןוכתמ
.דחוימב


:םיכרצמ


םרג 15 -שבד -
עברל ךותח - ירט זופת -
(םילע דירפהל אל) םימלש ענענ לש םיפנע 3 -
תודיחי 4 ,םרג 1 - סורג אל ןרופיצ -
ןוית 1 - סובייור הת -
:הנכה ןפוא
.סוכל דחא ןוית םיטלוח - ןושאר בלש
תא םיחינמו ,זופת עבר טעמ םיטחוס .שבד רג 15 םיגזומ - ינש בלש
.תודיחי 4 ןרופיצ ,(םילע אל) ענענ לש םיפנע 3 םיפיסומ ,סוכב זופתה


רוודנל תשר תובידאב ןוכתמה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
כן, זה מגיע
ילעוש העונ

דבר המערכת
תוננב תכרעמ

גם לאשת ההיי-טק מגיע
ןומגא-ץישפיל הנא

מתנה לאמהות: הספר 'אולי כשתגדל'
תכרעמ

תינוקות באופנה
םחש ילט

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא