םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

הלודגה ריעהו סקס
תכרעמ

 


"The only thing I've ever successfully made in the kitchen is a
mess. And several small fires." - Carrie

No one captures the lives of the lovelorn and the love-seeking
in New York City better than columnist Carrie Bradshaw does. As
fodder for her column, single and fabulous Carrie looks to the
experiences of her best friends and her own. Never shying away
from difficult or delicate subjects, Carrie hasfrom emotional
dependence to sexual independence. And somehow, through all her
research and realizations, she's remained open to the
possibility of finding love among the ruins.

Of all her paramours over the past few years, no one has
captured and frustrated Carrie's heart as much as Mr. Big. Their
sexual chemistry was undeniable, as was the fact that Big would
never fully commit to Carrie.

And every time Carrie mustered up the strength to say goodbye,
there he was, driving up in his chauffeured car and luring her
back with his charm. Until he married. Then, along came the
anti-Big, Aidan Shaw - good-hearted, good-looking, emotionally
honest and ready to commit. Carrie Aidan's authentic charm.
Still, the bad girl in her couldn't sever itself from Big and
she embarked on a torrid affair with her married ex. When she
came to her senses and ended the clandestine tryst, she
confessed to Aidan and watched him and his broken heart walk
away.

Until Season Four, that is, when Carrie and Aidan were reunited
- each a little older and wiser. However, at each step forward
in the relationship - living together and then getting engaged -
Carrie was overcome with doubt. She struggled to quiet her fears,
but ultimately realized she wasn't quite ready. When Aidan pushed
her, she realized he still did not trust her and the relationship
ended with heartbreak and a desperate need for a bank loan.
Single again, Carrie turned to getting her life in order. She
moved from being a "renter" to an "owner" and put her career on
a new track with a job at the mecca of fashion journalism,
Vogue. Nothing signaled the "end of an era" more than Big's
decision to move to Napa, California. Carrie said goodbye to her
past and faced her future with renewed strength and hope.

In Season Five, Carrie struggled to define herself - and her
weekly column - outside of a relationship. With the publishing
of a book of her past columns, her career became front and
center. Yet despite of or perhaps because of her professional
success, Carrie became increasingly cynical about love. Upon
meeting fellow writer Jack Berger, she felt that unmistakable
"spark" - but Jack was spoken for. On a book tour to California,
Carrie reunited with Big for a night and satisfied her longing
for some sexual satisfaction. But realized, that even
no-strings-attached sex with Big is never simple. Back in New
York, Carrie crossed paths with Jack again and learned he was
newly single. After a promising flirtation in the Hamptons,
Berger got nervous and backed off. But while dancing at a
wedding the two decided to overcome their fears and go out on a
date before breaking up.

Unforunately, as we learned in Season Six, Berger wasn't
Carrie's perfect man. Despite the seemingly ideal pairing of two
professional writers, Berger just couldn't cope with Carrie's
growing success. Carrie's luck with men stayed consistent
(consistently bad) with a horrible fling with a friend of
Harry's, followed by a heartbreaking experience with Big. Then,
when she least expected it, Ms. Bradshaw met the world-renowned
artist Aleksandr Petrovsky, a man that seems to have swept her
off her feet with his European charm and natural charisma.
Perhaps the mysterious Russian will prove to be the man that
will finally be able to keep up with Carrie for good.

Fashion Sense

The most fashion-forward of all the Sex and the City girls,
Carrie's style defies all categorization. Rummage through
Carrie's closet and you'll find haute couture pieces side by
side with vintage frocks, downtown club wear and miles of Manolo
Blahnik stilettos. Carrie expresses her eclectic, whimsical self
and that of her city through a masterful and sometimes
outrageous mix of these styles. A fashion chameleon, Carrie can
start her day looking like a streetwise pixie, change into a
neo-bohemian outfit for lunch, don an elegant princess dress for
dinner and slip into a skin-baring ensemble for a late-night
party. Every season, she makes a signature statement through her
accessories. First it was the nameplate necklace, then the flower
pins, and "baguette" bags and then, gloves, newsboy hats and the
diamond/gold stackable jewelry from Mia and Lizzie.


רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא